Prospekt informacyjny – vademecum wiedzy o domu

Data dodania: 30.08.2016


Przy budowie czy projektowaniu domów najważniejszym dokumentem wydaje się konspekt architektoniczny – bez niego trudno wyobrazić sobie jak będzie wyglądał ukończony budynek, pracować nad ewentualnymi zmianami czy modyfikacjami, które mają poprawić funkcjonalność i spełniać wymagania przyszłych mieszkańców. Coraz chętniej jednak korzystamy z usług deweloperów budowlanych, a jednym z najważniejszych dokumentów, na jakie warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy jest prospekt informacyjny. Co to jest i czego można się z niego dowiedzieć?

Co to jest prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny to dokument, który musi zostać sporządzony przez dewelopera przed podpisaniem umowy z potencjalnym klientem. Obowiązek ten nakłada na niego art. 17 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku. Deweloper udostępnia zainteresowanym osobom prospekt, nie pobierając za to żadnej opłaty, wraz z niezbędnymi załącznikami i aneksami.

Prospekt informacyjny to w praktyce rozbudowana informacja o danej inwestycji budowlanej – już na etapie projektowania domów większość prywatnych inwestorów, która chce podjąć współpracę z deweloperem powinna skorzystać z prawa dostępu do tego typu informacji.

Dlaczego jest taki ważny

Zgodnie z tak zwaną ustawą deweloperską, prospekt informacyjny stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Inwestor może się z niej dowiedzieć nie tylko szczegółów dotyczących stricte projektowania domów, sposobu wykończenia i stanu prawnego inwestycji, ale również zyskuje wgląd w sytuację prawno-finansową samej firmy deweloperskiej i całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warto pamiętać, że jeżeli deweloper wprowadzi jakiekolwiek zmiany w prospekt informacyjny, ma obowiązek przekazać je także zainteresowanym stronom.

Czego dowiemy się z prospektu informacyjnego

Wzór prospektu informacyjnego jest częścią ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W części ogólnej powinny znajdować się informacje dotyczące dewelopera – obok podstawowych danych identyfikacyjnych (czyli nazwy, formy prawnej, numeru KRS czy NIP) są to także dane kontaktowe.

Kolejna część prospektu obejmuje informacje dotyczące doświadczenia dewelopera w projektowaniu domów i realizacji inwestycji budowlanych. O ile deweloper ma na swoim koncie co najmniej trzy ukończone przedsięwzięcia powinien je przedstawić wraz z niezbędną dokumentacją. Jeżeli przeciwko deweloperowi toczy się lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 złotych ta informacja również musi się pojawić w prospekcie.

G2 TEAM

Część trzecia poświęcona jest informacjom dotyczącym nieruchomości i przedsięwzięciu deweloperskiemu. Wśród danych o działce budowlanej i samym budynku nie może zabraknąć takich informacji jak:

  1. adres i numer działki ewidencyjnej,
  2. obciążenia hipoteczne nieruchomości,
  3. plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek,
  4. numer pozwolenia na budowę i nazwa organu, który je wydał,
  5. harmonogram prac budowlanych w etapach,
  6. szczegółowe dane dotyczące samej konstrukcji budynku.

Jak zainwestować pieniądze w apartament

Brykieciarki